Archiwum Polityki

Walcz o swoje

Towar przeceniony też można reklamować. Stemple na rachunku, że towar przeceniony nie podlega reklamacji, są niezgodne z prawem. Wyjątkiem są tylko te przedmioty, których cena została obniżona z powodu usterki i klienci zostali o tym poinformowani. Przepisy nie są nowe, pochodzą z 2002 r., ale sprzedawcy ciągle usiłują je ignorować. Zgłaszając się do sklepu z reklamacją, w pierwszym rzędzie mamy prawo do nieodpłatnego usunięcia wady czy naprawy, a gdy jest to niemożliwe, do wymiany wadliwego towaru na nowy.

Polityka 6.2006 (2541) z dnia 11.02.2006; Gospodarka; s. 38
Reklama