Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Traktuję przysięgi poważnie.
Wendelin Wiedeking
dyrektor generalny Porsche AG, o obowiązującej w USA zasadzie, że prezesi firm notowanych na giełdzie nowojorskiej muszą złożyć przysięgę, iż ich oświadczenia majątkowe są prawdziwe.
Prezesi 24 innych firm niemieckich (między innymi Bayer, Daimler-Chrysler) odmówili składania przysięgi uważając, że korupcja jest problemem USA, a nie RFN. Nie podważając, Boże broń, niczyjej rzetelności, trzeba ostrzec, że każdy uważa, że korupcja jest problemem bliźnich, a nie jego samego.

 

Kontrolę nad litewskim kompleksem naftowym może przejąć Jukos (spółka rosyjska – red.), bez poinformowania o tym litewskiego rządu i głowy państwa. Rząd litewski ma w praktyce niewiele możliwości, by zmienić obecną sytuację.
Valdas Adamkus
prezydent Litwy, wyraził zaniepokojenie, że amerykański koncern Williams Int. chce sprzedać Rosjanom pakiet kontrolny akcji litewskiego potentata naftowego Mażeikiu Nafta.
Litwa dążyła do większej samodzielności energetycznej kraju, teraz jej wysiłki mogą być sparaliżowane. Zbliża się też szczyt NATO w listopadzie, który zadecyduje, jakie państwa zostaną zaproszone do Sojuszu; Litwa jest jednym z prawie pewnych kandydatów.

 

Nieustannie śledzę Pańską bohaterską walkę przeciwko niesprawiedliwości. Rozwój sytuacji w Pańskim kraju i wokół niego jasno pokazuje, kto naprawdę powinien siedzieć na ławie oskarżonych.
Giennadij Ziuganow
przywódca rosyjskich komunistów, w życzeniach dla Slobodana Miloszevicia, siedzącego w haskim areszcie.
Znaczna część rosyjskiego społeczeństwa zdecydowanie popierała prawosławnych Serbów podczas trwającej w latach 1991–1995 wojny w byłej Jugosławii. Proces Miloszevicia – obalonego w październiku 2000 r.

Polityka 35.2002 (2365) z dnia 31.08.2002; Świat; s. 40
Reklama