Archiwum Polityki

Czytelnicy są dociekliwi

W interesującym artykule [ „Ile za wolność”, POLITYKA 29, dot. poręczeń – red.] Andrzej Goszczyński przekręcił moje imię Edmund na Edward oraz podał błędną datę uchwały. Zamiast 11 lipca 1974 r. powinno być 11 kwietnia 1974 r. Ponadto podając miejsce mojej publikacji w „Palestrze” powinien był podać numer 10/1974. Czytelnicy „Polityki” są dociekliwi, czytają pismo dokładnie i sprawdzają ze źródłami. (...)

Adw. Edmund Mazur,

Warszawa

Polityka 34.2002 (2364) z dnia 24.08.2002; Listy; s. ${issuePage}
Reklama