Archiwum Polityki

Sośnierz bez kasy

Michał Żemojda, prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, odniósł po dziesięciu miesiącach sprawowania swojej funkcji pierwszy sukces. Jest nim odwołanie dyrektora Śląskiej Kasy Chorych Andrzeja Sośnierza, o co prezes UNUZ zabiegał od początku swojej kadencji. Stało się to możliwe dopiero teraz, w dniu ukonstytuowania nowej rady śląskiej kasy, która wnioskiem dostarczonym jej z Warszawy zajęła się już na swym pierwszym posiedzeniu.

Dotąd Naczelny Sąd Administracyjny aż siedem razy – na osiem rozpatrywanych w tym roku skarg – przyznawał rację Sośnierzowi w starciach z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a poprzednia rada przez ostatnie kilka miesięcy cierpliwie odrzucała kolejne wnioski prezesa o usunięcie ze stanowiska swojego dyrektora.

Polityka 34.2002 (2364) z dnia 24.08.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 12