Archiwum Polityki

Służba płk. Piecucha

Na prośbę płk. Henryka Piecucha informujemy, że w czasach PRL nie był on jak napisał Krzysztof Burnetko w tekście „Doktor filister”, [POLITYKA 25] kadrowym oficerem MSW. Od 1959 r. Henryk Piecuch służył w Wojskach Ochrony Pogranicza, które w różnych okresach podlegały bądź MSW, bądź MON.

Redakcja

Polityka 26.2006 (2560) z dnia 01.07.2006; Listy; s. 97
Reklama