Archiwum Polityki

Święte obrazy

[bardzo dobre]

Jerzy Nowosielski (ur. 1923 r.) od lat cierpliwie przybliża nas do sfery sacrum. Choć za młodu fascynowała go awangarda (po studiach w krakowskiej ASP związał się z kołem Młodych Plastyków, do którego należał między innymi Tadeusz Kantor), w wieku dojrzałym oddał swój talent malarstwu religijnemu. Nowosielski poświęcił się malowaniu ikon, czyli najstarszej i najbardziej zdawałoby się ograniczającej sztuce sakralnej. Ikona ma swój nienaruszalny porządek, który nakazuje umieszczanie jednych postaci świętych obok drugich, a nawet wyznacza ich proporcje. Malowanie ikony jest żarliwym wyznaniem wiary, dlatego przeważnie oddają mu się mnisi, wpisując pracę nad obrazem w dzień wypełniony modlitwą. Nowosielski nie prowadzi pustelniczego trybu życia, wykłada na swojej macierzystej uczelni, jednak stale podkreśla znaczenie wiary w swoim życiu. To wtajemniczenie dało tytuł najnowszej wystawie artysty: „Villa dei miseri” w warszawskiej galerii Królikarnia. Zgromadzono na niej ponad 70 obrazów dokumentujących całą artystyczną drogę malarza. Oczywiście szczególny akcent położono na zaprezentowanie ikon. Eksponowane są w oddzielnych pomieszczeniach, których okrągłe kolumny przypominają architekturę świątyń. Można także oglądać drewniane tabernakulum, zaprojektowane i malowane przez Nowosielskiego. Pałacowe wnętrza zamieniły się w miejsce uświęcone. A.Gr.

[bardzo dobre]
[dobre]
[średnie]
[złe]
Polityka 45.2001 (2323) z dnia 10.11.2001; Kultura; s. 38
Reklama