Archiwum Polityki

„Zostańcie z nami na dłużej”

Jestem od ponad 40 lat stałym czytelnikiem „Polityki”. Podziwiam zaangażowanie pisma w wiele społecznych akcji promujących bliskie mi problemy: współpracę i pokój między narodami, promowanie pozytywnego wizerunku Polski czy wspieranie młodych, zdolnych ludzi.

Z tego ostatniego powodu szczególnie miła była dla mnie lektura dwóch ostatnich numerów pisma (41 i 42). Dowiedziałem się z nich, iż decyzją jury konkursu stypendialnego dla młodych obiecujących polskich naukowców, jedno z tych stypendiów zostało przyznane panu Grzegorzowi Pacewiczowi z Olsztyna. Jest mi to tym milsze, że pan Pacewicz jest absolwentem III LO im. M. Kopernika w Olsztynie i olimpijczykiem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, finalistą zawodów III stopnia, którego do tej olimpiady miałem zaszczyt przygotowywać. Znając więc pana Grzegorza wiem, iż decyzja państwa skierowała tę nagrodę w godne i wdzięczne ręce.

Witold Karpiński
dyrektor III LO w Olsztynie

Polityka 45.2001 (2323) z dnia 10.11.2001; Listy; s. 90
Reklama