Archiwum Polityki

Weterani Cudu nad Wisłą na rentach specjalnych

W 80 rocznicę Cudu nad Wisłą premier Jerzy Buzek przyznał wszystkim weteranom wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. renty specjalne w wysokości 800 zł, przysługujące niezależnie od innych świadczeń. Rentę wypłacają te same zakłady emerytalne, w których pobiera się zwykłą emeryturę lub rentę. ZUS początkowo wypłacał 256 takich rent, KRUS – 32 i po kilkanaście – zakłady emerytalne służb mundurowych. Dziś żaden urząd ani związek kombatancki nie wie, ilu weteranów 1920 r. doczekało się obchodzonej właśnie 82 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Polityka 33.2002 (2363) z dnia 17.08.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 12