Archiwum Polityki

Cztery gwiazdki Piątasa

Prezydent Aleksander Kwaśniewski 15 sierpnia br. piętnastu pułkownikom wręczy nominacje na pierwszy stopień generalski (generała brygady lub kontradmirała) i siedmiu generałom nominacje na jeszcze wyższe stopnie generalskie. Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Czesław Piątas odbierze nominację na... generała. Obecnie jest to najwyższy rangą stopień generalski w naszym wojsku. Na czapce i naramiennikach Piątasa pojawi się czwarta gwiazdka. Czterogwiazdkowych generałów (zgodnie z radziecką tradycją nazywanych wówczas generałami armii) mieliśmy, kiedy Polska była w Układzie Warszawskim (Wojciech Jaruzelski i Florian Siwicki).

Polityka 33.2002 (2363) z dnia 17.08.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 12