Archiwum Polityki

Prezesi bez życiorysów

PZU Życie wciąż nie wysłało do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych życiorysów dwóch nowo powołanych członków zarządu: prezesa Bogusława Kasprzyka, który zastąpił Ireneusza Nawrockiego, oraz Józefa Piskorza, w miejsce Michała Górskiego. Wiadomo, że obaj panowie nie mają wystarczającego doświadczenia w instytucjach ubezpieczeniowych, a więc cały trzyosobowy zarząd PZU Życie nie spełnia wymogów prawa – odpowiednimi kwalifikacjami legitymuje się tylko przedstawiciel zagranicznego inwestora Eureko.

Polityka 33.2002 (2363) z dnia 17.08.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 13