Archiwum Polityki

Bilion to miliard

W interesującym skądinąd artykule Michał Bonarowski [art. „Jak płacimy w Internecie”, Polityka 26, dot. kwestii zarabiania na Internecie – red.] cytując za ActivMedia dane dotyczące obrotów (handlowych) generowanych przez Internet przeoczył najwidoczniej fakt, że amerykański bilion odpowiada polskiemu miliardowi i w związku z tą omyłką zawyżył obroty 1000-krotnie.

J. Zacharski

, Glen Cove NY (USA)

Od redakcji

: Za błąd przepraszamy.

Polityka 33.2002 (2363) z dnia 17.08.2002; Listy; s. 71
Reklama