Archiwum Polityki

Dobra metoda Callana

(...) Uczę angielskiego metodą Callana od 4 lat. [art. „Hello, szybciej”, Polityka 26, dot. szybkiej nauki języków obcych – red.] Mam doktorat z lingwistyki i ponad 20 lat praktyki w nauczaniu języków obcych (...). Tym, co w sposób najbardziej oczywisty różni metodę Callana od innych metod obiecujących szybkie opanowanie języka, jest pisemna gwarancja na zdanie egzaminu Cambridge First Certificate, której szkoła udziela każdemu słuchaczowi. Jeżeli słuchacz tego egzaminu nie zda, otrzymuje dodatkowe godziny zajęć za darmo.

Polityka 33.2002 (2363) z dnia 17.08.2002; Listy; s. 71