Archiwum Polityki

Dobra metoda Callana

(...) Uczę angielskiego metodą Callana od 4 lat. [art. „Hello, szybciej”, Polityka 26, dot. szybkiej nauki języków obcych – red.] Mam doktorat z lingwistyki i ponad 20 lat praktyki w nauczaniu języków obcych (...). Tym, co w sposób najbardziej oczywisty różni metodę Callana od innych metod obiecujących szybkie opanowanie języka, jest pisemna gwarancja na zdanie egzaminu Cambridge First Certificate, której szkoła udziela każdemu słuchaczowi. Jeżeli słuchacz tego egzaminu nie zda, otrzymuje dodatkowe godziny zajęć za darmo.

Efektywność tej metody polega na intensywności nauki i bardzo prostym sposobie przekazywania wiedzy o gramatyce. Lekcje trwają 50 minut i każda jest wypełniona mówieniem, nie ma ciszy czy bezczynności. Słuchacz jest aktywny, nie nudzi się i nie stresuje, ponieważ lektor pomaga mu w wypowiedziach. (...) Ogromny atut metody to także ciągłe powtarzanie poznanych już struktur, nie mamy tu więc do czynienia z materiałem przerobionym i zapomnianym. (...) Oczywiście ta metoda, jak każda inna, jest skuteczna, jeśli jest właściwie stosowana. Szkołę językową może przecież u nas otworzyć każdy. (...)

Anna Butcher

Polityka 33.2002 (2363) z dnia 17.08.2002; Listy; s. 71
Reklama