Archiwum Polityki

Po polsku – Rudawy

Użyta w artykule nazwa Góry Kruszcowe [art. „Uran u was jest?”, Polityka 22, dot. polskiego uranu – red.] jest nietrafnym tłumaczeniem czeskiej nazwy tych gór Krusne Hory. Prawidłowa nazwa polska to Rudawy (niem. Erzgebirge, hiszp. Montes Metallicos) .

Jako nazewnicze ciekawostki przytaczam: niemieckie Zittauer Gebirge to Góry Łużyckie (a nie Żytawskie) , Ost See to Morze Bałtyckie (a nie Wschodnie) , słowacki Malý Ladový Štit w Tatrach to polska Lodowa Kopa, a słowacka Široka Veža to polski Mały Lodowy Szczyt.

Andrzej Kulesz

, Katowice

Polityka 33.2002 (2363) z dnia 17.08.2002; Listy; s. 71
Reklama