Archiwum Polityki

Drożej – bezpieczniej

W nawiązaniu do tekstu Igora T. Miecika [art. „Byle tylko wysiąść”, POLITYKA 28, dot. turystyki autokarowej – red.] Polska Izba Turystyki pragnie zwrócić uwagę na podstawowe elementy mające wpływ na organizację imprez turystycznych – zwłaszcza autokarowych. (...) Niestety, ustawie o usługach turystycznych nie podporządkowują się często władze szkolne organizujące imprezy turystyczne i organizatorzy pielgrzymek. To właśnie tu organizowane są imprezy na zasadzie byle taniej. Koszty dodatkowego kierowcy przy 12-dniowej imprezie zagranicznej i 42-osobowej grupie to na jednego uczestnika ok. 60–70 zł. Gdy wyślemy dwóch kierowców i zorganizujemy noclegi tranzytowe, to cena imprezy rośnie o przynajmniej 150 zł. (...) Chcąc zlecić organizację imprezy warto wybierać firmę sprawdzoną. (...) Na życzenie każde biuro winno pokazać klientowi zezwolenie na działalność wraz z aktualną polisą. W przypadkach wątpliwych można to sprawdzić w Centralnym Rejestrze Zezwoleń prowadzonym przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Warto też zasięgnąć opinii w Izbie, na terenie której dane biuro działa (...) Najczęstszym powodem wypadków jest styk człowiek–prawo: klient, który chce zapłacić jak najmniej, firma organizująca imprezę obniżająca cenę, firma przewozowa idąca na układ z biurem i ostatnie ogniwo, czyli kierowca pracujący ponad normatywny czas. (...)

Polska Izba Turystyki

Biuro Wykonawcze, Warszawa

Polityka 33.2002 (2363) z dnia 17.08.2002; Listy; s. 91
Reklama