Archiwum Polityki

Dział kadr

Prof. Witold M. Orłowski (40 l.) został doradcą prezydenta RP ds. ekonomicznych, zastępując w tej roli prof. Marka Belkę. Ukończył ekonomię w Uniwersytecie Łódzkim. Stypendysta na Harvardzie. W l. 1986–92 był pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Podobnie jak M. Belka, Jarosław Bauc (b. minister finansów) czy Bogusław Grabowski z Rady Polityki Pieniężnej, należy do tzw. łódzkiej szkoły ekonomii („Polityka” 31/2000 – „Łódź desantowa”). Od 1991 r. w rządowym Biurze Integracji Europejskiej, a w l. 1993–97 w Banku Światowym. Współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych (NOBE) w Łodzi. Obecnie jest dyrektorem Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Specjalizuje się w makroekonomii oraz ekonomii transformacji i integracji europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Laureat nagrody Banku Handlowego SA za książkę „Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej”. Doradzał instytucjom międzynarodowym i agendom rządowym, m.in. Leszkowi Balcerowiczowi, kiedy ten był ministrem finansów. Latem ub.r. był jednym z recenzentów „pesymistycznego” projektu budżetu przygotowanego przez J. Bauca. Publikował w „Polityce”. Zwolennik obniżenia stóp procentowych i zarazem niezależności Rady Polityki Pieniężnej. A. Kwaśniewski wręczając mu nominację powiedział, że obejmuje stanowisko, które w Pałacu Prezydenckim „ma nadzwyczaj wysoką rangę” nadaną przez jego poprzednika. Prezydent podkreślił, iż jego nowy doradca należy do ludzi rzeczywiście w swoich poglądach niezależnych, niezwiązanych z żadnymi strukturami politycznymi ani partyjnymi.

Dr Jan Bielawski (57 l.) został ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym – stałym przedstawicielem RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.

Polityka 2.2002 (2332) z dnia 12.01.2002; Dział kadr; s. 84
Reklama