Archiwum Polityki

Opinie

Aleksander Kwaśniewski
prezydent RP:

„– Co pana najbardziej zadziwiło czy zaskoczyło w 2001 roku?
– Na pewno w sensie negatywnym Jerzy Buzek. Największą wadą jego rządu było to, że nie dostrzegano narastających problemów. Premier Buzek nie rozmawiał ze społeczeństwem, on nieustannie prezentował urzędowy optymizm. Czym to się skończyło i dla niego, i dla jego zaplecza politycznego, i dla kraju, widać dzisiaj. (...) Leszek Miller jako premier na pewno nie stanowi niespodzianki. Jest bardzo dobrym i niezwykle pracowitym politykiem. Jeszcze przed objęciem przez niego teki prezesa Rady Ministrów powiedziałem, że ma wszelkie dane, by być doskonałym organizatorem pracy rządu. Pierwsze dokonania tego rządu, wprawdzie z pewnymi potknięciami, ale można ocenić dobrze, na co najmniej »czwórkę«”.
(W rozmowie z Markiem K. Jankowiakiem i Wojciechem Romanowskim, „Gazeta Pomorska”, 24 XII)

 

Jan Turski
kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych:


„– ...Od podjęcia nowych obowiązków podejmuję wysiłki, aby zmienić praktykę urzędu, szczególnie w dziedzinie weryfikacji uprawnień. Bardziej zasadnicze zmiany wymagać będą jednak korekty obowiązującego prawa. (...) Będę dążył do tego, aby – w blisko 60 lat po zakończeniu II wojny światowej – nikt już nie odbierał żadnym kombatantom ich uprawnień i świadczeń. A jeśli zajdzie tego potrzeba, niech to czynią niezawisłe sądy, a nie dyspozycyjni politycznie urzędnicy”.
(W rozmowie z Piotrem Marciniszynem, „Polsce Wierni”, 1/2002)

 

Bp Tadeusz Pieronek
rektor PAT w Krakowie:


„– .

Polityka 2.2002 (2332) z dnia 12.01.2002; Opinie; s. 86
Reklama