Archiwum Polityki

Koronni pod lupą

Zarząd ochrony świadków koronnych Centralnego Biura Śledczego udostępnił „Polityce” wyniki badań, jakimi objęto skruszonych przestępców. Analiza dotyczy wszystkich pozyskanych od 1998 r. świadków (ok. 100 osób). 84 proc. świadków było szeregowymi członkami grup przestępczych, niecałe 1,5 proc. ochrzczono mianem księgowych gangów, 11 proc. nazwano kapitanami (łącznicy między zarządami gangów a żołnierzami), a niecałe 3 proc. sytuowało się w pobliżu kierownictwa grup.

Polityka 8.2008 (2642) z dnia 23.02.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6