Archiwum Polityki

Subiektywny spis aktorów teatralnych

Edycja dziesiąta

Stary kupiec i entomolog nazwiskiem Stein nie jest pierwszoplano    wą postacią „Lorda Jima”, nie bierze też bezpośredniego udziału w intrydze. Co nie znaczy, że to ktoś bez znaczenia. W świetnej inscenizacji Conradowskiej powieści dokonanej przez Laco Adamika w Teatrze Telewizji postać tę zagrał Gustaw Holoubek. I nagle monolog Steina o polowaniu z siatką na rzadkiego owada zmienił się w osobną, fascynującą opowieść o dojrzałej, głębokiej zachłanności na piękno życia.

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Kultura; s. 42
Reklama