Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Dariusz Rosati
członek Rady Polityki Pieniężnej:

„– Jak pan ocenia nowego ministra finansów?
– Kołodko jest w sytuacji, w której trudno przegrać. Gospodarka powoli dźwiga się z kryzysu. W drugiej połowie roku nastąpi przyspieszenie wzrostu. Za rok tempo wzrostu wyniesie 3–4 proc. i minister Kołodko będzie mógł powiedzieć, że jak tylko przyszedł, od razu się w Polsce poprawiło. Podobnie było w 1994 r., gdy po raz pierwszy obejmował to stanowisko.

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Opinie; s. 88
Reklama