Archiwum Polityki

„Kartę na stół!”

Artykuł Marka Andrzejewskiego (POLITYKA 26) o problemie rodzin dysfunkcyjnych pokazuje konflikt interesów środowisk, które mają pomagać dziecku i jego rodzinie, a w tej dziedzinie szczególnie potrzebna jest harmonia, bo przedmiotem działań są żywi ludzie. Dziecko umieszczone poza rodziną chce utrzymać więź z krewnymi i wierzy, że rodzina „naprawi się” sama. Niestety, patologia sama nie znika, a młody człowiek wracając do środowiska częściej jej ulega niż resocjalizuje.

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Listy; s. 91
Reklama