Archiwum Polityki

„Licz tylko na żonę”

Nie jest prawdą, że Bank Zachodni WBK wypowiedział kredyt Cegielskiemu bez możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty (POLITYKA 29). W marcu br. wypowiedzieliśmy Cegielskiemu umowę kredytową, ponieważ zarząd firmy nie informował banku o sytuacji finansowej i majątkowej spółki, choć taki miał obowiązek. Na rachunku bieżącym spółki nie było – określonych umową – obrotów, a ponadto zarząd firmy doprowadził do braku skutecznych zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banku. Mimo że spółka nie dotrzymała porozumienia, podjęliśmy z Cegielskim rozmowy i ustalono nowe zasady spłaty zadłużenia.

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Listy; s. 91
Reklama