Archiwum Polityki

„Licz tylko na żonę”

Nie jest prawdą, że Bank Zachodni WBK wypowiedział kredyt Cegielskiemu bez możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty (POLITYKA 29). W marcu br. wypowiedzieliśmy Cegielskiemu umowę kredytową, ponieważ zarząd firmy nie informował banku o sytuacji finansowej i majątkowej spółki, choć taki miał obowiązek. Na rachunku bieżącym spółki nie było – określonych umową – obrotów, a ponadto zarząd firmy doprowadził do braku skutecznych zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banku. Mimo że spółka nie dotrzymała porozumienia, podjęliśmy z Cegielskim rozmowy i ustalono nowe zasady spłaty zadłużenia. Zawarto w niej klauzulę, która nakazywała HCP natychmiastową i całkowitą spłatę zobowiązań, w przypadku gdy choć jedna rata nie zostanie spłacona w terminie. Niestety, czarny scenariusz spełnił się już miesiąc później – w maju 2002 r. W efekcie po uzyskaniu tytułu wykonawczego Bank Zachodni WBK wszczął w czerwcu br. postępowanie egzekucyjne.

Piotr Gajdziński
rzecznik prasowy BZWBK

Od redakcji:

Informacji o nieprzejednanej postawie banku BZWBK udzielała dyrekcja Zakładów Cegielskiego.

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Listy; s. 91
Reklama