Archiwum Polityki

„Numer za numerem”

W moim artykule o tym, dlaczego Telekomunikacji Polskiej nie da się lubić (POLITYKA 30), błędnie napisałem, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów cofnął TP SA karę ponad 54 mln zł za stosowanie praktyk monopolistycznych. Tymczasem to nie prezes UOKiK, ale Sąd Antymonopolowy uchylił punkt II decyzji prezesa UOKiK dotyczący tej kary. Zainteresowanych i Czytelników – przepraszam.

Wojciech Markiewicz

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Listy; s. 91
Reklama