Archiwum Polityki

Trzy miliony bez pracy

Nadal pogarsza się sytuacja na rynku pracy. We wrześniu stopa bezrobocia wzrosła do 16,3 proc. W biurach pośrednictwa zarejestrowanych jest już prawie 3 mln bezrobotnych. Centrum Studiów Strategicznych szacuje, że pod koniec roku liczba osób bezskutecznie poszukujących pracy sięgnie 3,1 mln, a stopa bezrobocia 17,3 proc. ludności czynnej zawodowo. Masowe zwolnienia mają miejsce przede wszystkim w sektorze prywatnym. Są też i w państwowym. Najgorzej wygląda sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim (stopa bezrobocia 25,8 proc.), lubuskim (22,1 proc.) i zachodniopomorskim (21,8 proc.). O pracę najłatwiej jest w województwie mazowieckim, ale i tutaj wskaźnik bezrobocia sięgnął już 12,3 proc. Obecnie bez prawa do zasiłku pozostaje 2,4 mln bezrobotnych. Sądząc po spodziewanym tempie rozwoju kraju w przyszłym roku trudno będzie liczyć na poprawę.

Polityka 44.2001 (2322) z dnia 03.11.2001; Gospodarka; s. 60
Reklama