Archiwum Polityki

Dobry fiskus

Wobec fiskusa wszyscy jesteśmy równi, ale niektórzy są równiejsi. W I półroczu br. urzędy skarbowe 172 osobom prawnym i fizycznym umorzyły znaczne zaległości podatkowe. Najwięcej, bo ponad 64 mln zł, darowano Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Kolejne miliony pozostały m.in. w Polskiej Żegludze Morskiej, WSK PZL Rzeszów, spółce Kaz-Dolzamet z Chojnowa, Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych, a nawet w trzech klubach sportowych. Urzędy skarbowe, zgodnie z ordynacją podatkową, odstępowały od ściągania podatków „ze względu na ważny interes publiczny lub interes podatników”. Podobnie bywało zresztą w ubiegłych latach. Kandydatów na bankrutów jest dziś w Polsce jednak znacznie więcej i przy tak ogólnie sformułowanych przepisach urzędnicze decyzje zawsze będą wyglądać podejrzanie.

Polityka 44.2001 (2322) z dnia 03.11.2001; Gospodarka; s. 60
Reklama