Archiwum Polityki

Komisyjny podział łupów

Już dziś współczuć należy posłowi SLD Ryszardowi Kaliszowi, szefowi sejmowej komisji ustawodawczej, który wśród jej 27 członków ma aż 20 posłów bez parlamentarnego stażu. Tylko nieco lepszą sytuację ma Grzegorz Kurczuk (SLD), przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka, który ma 19 debiutantów w 29-osobowej komisji.

Komisje sejmowe są jednym z ważniejszych organów Sejmu. To na ich posiedzeniach „uciera się” projekty ustaw i uchwał przedkładanych później do rozpatrzenia przez całą izbę. Są one także organami sejmowej kontroli. Istotny wpływ na jakość prac parlamentu ma zatem to, kto komisją kieruje i jaki jest jej skład. Posłowie zdecydowali, iż w tej kadencji będzie 25 komisji stałych (o 3 mniej niż w poprzedniej). Poza komisją etyki znane są już ich składy. Większość komisji wybrała też już swoje prezydia.

Polityka 44.2001 (2322) z dnia 03.11.2001; Dział kadr; s. 100
Reklama