Archiwum Polityki

Udana impreza!

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA serdecznie dziękują za umożliwienie przeprowadzenia odczytów w ramach TYGODNIA MÓZGU 2006 w Salonie Naukowym „Polityki”. Frekwencja dopisała, słuchacze byli zadowoleni, dyskusję trzeba było przerywać, sądzę, że impreza była udana. Gorące podziękowania dla wszystkich pracowników „Polityki”, którzy pomagali w realizacji Tygodnia Mózgu.

prof. dr hab. Małgorzata Kossut
przewodnicząca komitetu neurobiologii pan

Polityka 13.2006 (2548) z dnia 01.04.2006; Do i od redakcji; s. 30
Reklama