Archiwum Polityki

Bajeczne życie

Polki najchętniej identyfikują się z bajkową postacią Kopciuszka – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Levis’a. Po Kopciuszku następują dwie inne znane Królewny: Śnieżka i Śpiąca. Królewny łączą dwie rzeczy – uroda i fakt, że zostają wybrane i poślubione przez królewiczów. Różni droga do szczęścia. Kopciuszka wybrało 46 proc. respondentek, odpowiadających na pytanie: „Gdyby mogła Pani stać się jedną z bajkowych postaci, to którą postać by Pani wybrała?”. Największą grupę, w stosunku do innych wyborów, stanowią tu kobiety bardzo młode (80 proc. badanych w wieku 15–19 lat) i młode (60 proc. badanych w wieku 20–29 lat). Pochodzą głównie ze średnich lub małych miejscowości, są studentkami, uczennicami lub bezrobotnymi. Aż 55 proc. kobiet wywodzi się z rodzin wielodzietnych.

Królewnę Śnieżkę wybrało 29 proc. spośród ankietowanych kobiet. Charakterystyczny i wiele mówiący jest fakt, że ta grupa ma najwyższy wskaźnik wieku. Królewną Śnieżką chciałoby być aż 39 proc. kobiet po sześćdziesiątce! Ankietowane panie są wykształcone i pochodzą przeważnie z dużych ośrodków. Zawodowo najliczniej reprezentują grupę prywatnych przedsiębiorców (43 proc.), ale sporo jest wśród nich emerytek i rencistek. Są to najczęściej osoby samotne (41 proc.) i zamożne. Badania potwierdzają fakt, że kobieca starość i towarzysząca jej samotność są szczególnie dotkliwie odczuwane przez panie wykształcone, samodzielne, niezależne zawodowo i finansowo. Takie, które prawdopodobnie świadome są, że wygląd, powierzchowność – to, co dotąd było ich sprzymierzeńcem – zaczyna je zdradzać.

W grupie kobiet, które chciałyby wcielić się w Śpiącą Królewnę, przeważają panie w wieku średnim (37 proc.

Polityka 13.2006 (2548) z dnia 01.04.2006; Społeczeństwo; s. 102
Reklama