Archiwum Polityki

Liga intelektu

W każdą środę zamieszczamy jedno lub dwa zadania w „Polityce” oraz jedno w Internecie (www.polityka.pl). Za prawidłowe rozwiązania przyznajemy punkty i losujemy nagrody.

Liga Intelektu (LI) to trzyetapowy konkurs polegający na rozwiązywaniu zadań ćwiczących umysł, wymagających logicznego myślenia, wyobraźni, erudycji. Każdy etap obejmuje łamigłówki z czterech kolejnych numerów „Polityki”, zamieszczone w tym samym czasie w Internecie. Wśród osób, które w danym etapie zgromadzą przynajmniej LI proc. wszystkich punktów możliwych do zdobycia, rozlosowujemy nagrodę w wysokości 300 zł oraz 20 kompletów upominków firmowych „Polityki”.

Klasyfikacja prowadzona jest w trakcie całej LI. Nazwiska czołówki będą zamieszczane w „Polityce”. LI osób, które w trzech etapach zgromadzą największą liczbę punktów, zaprosimy na początku lipca do redakcji „Polityki” na finał. Na zwycięzców (mistrza i dwóch wicemistrzów) czeka pula nagród w wysokości 1500 zł (do podziału proporcjonalnie do rezultatu w finale). Jeśli liczba osób kwalifikujących się do finału znacznie przekroczy LI, przeprowadzone będą dodatkowe eliminacje internetowe.

Przesłanie rozwiązań:

Rozwiązania zadań z tej strony i z Internetu prosimy przesłać w ciągu tygodnia (do 4 kwietnia) esemesem na numer 7135, wpisując tekst: PL2.Z1.X.Z2.Y (jako X należy wpisać rozwiązanie zadania z „Polityki” – trzy symbole kart, jako Y rozwiązanie zadania Skarby ze strony internetowej – liczbę). Prosimy pisać dużymi literami bez odstępów, uwzględniając wszystkie kropki.

Nie ma obowiązku przesyłania obu rozwiązań jednym esemesem. Treść esemesa (numer ten sam) z rozwiązaniem tylko z „Polityki” będzie następująca: PL2.Z1.X, zaś z rozwiązaniem ze strony internetowej PL2.Z2.Y (X i Y takie jak wyżej).

Ten sam uczestnik Ligi powinien wysyłać rozwiązania zawsze z tego samego numeru.

Polityka 13.2006 (2548) z dnia 01.04.2006; Społeczeństwo; s. 115
Reklama