Archiwum Polityki

Opinie

Jarosław Kaczyński
prezes PiS, o Radiu Maryja:
„– Czy naprawdę uważa pan Radio Maryja za wzorcowe medium?
– Nie twierdzę, że jest wzorcowe, mówię tylko, że wykracza poza polityczną poprawność, a polityczna poprawność oznacza – moim zdaniem – niszczenie podstaw naszej cywilizacji. Uważam, że radio to odgrywa pozytywną rolę. I próba zniszczenia tego radia metodami administracyjnymi jest próbą ograniczenia wolności słowa na żądanie pewnych środowisk, »Gazety Wyborczej« na przykład”.
(W rozmowie z Barbarą Szczepułą, „Dziennik Bałtycki”, 14 III)

 

Prof. Marian Filar
prawnik, o karze śmierci i prezesie PiS:

„– (...) w 1999 roku podpisaliśmy Europejską Konwencję Praw Człowieka, zakazującą jej stosowania. Czy możemy wypowiedzieć tę konwencję?
Każdą konwencję można wypowiedzieć, ale jeśli to zrobimy, musimy liczyć się z tym, że Unia Europejska wypowie nam członkostwo. Gdy przychodzi się do dobrego towarzystwa na obiad i zamiast zupę zjeść łyżką, pije się ją z talerza, gospodarz mówi: »Panu już dziękujemy. Proszę więcej nie przychodzić«.
Jarosław Kaczyński twierdzi, że konwencję można wypowiedzieć, a następnie zaakceptować, ale bez protokołu dotyczącego niewprowadzania kary śmierci...
– Już nie mogę słuchać tych argumentów! Jarosław Kaczyński myli się. (...)
Jarosław Kaczyński twierdzi, że rozmawiał w celach z przestępcami i wie, że brak kary śmierci ma wpływ na ich pewność siebie...
Gdyby pan Kaczyński był kryminologiem i prowadził wielopłaszczyznowe badania, to mógłbym się do nich odnieść.

Polityka 13.2006 (2548) z dnia 01.04.2006; Opinie; s. 117
Reklama