Archiwum Polityki

Sprostowanie

W artykule Jarosława Maślanka zatytułowanym „Tik-Tak, Zik-Zak” (POLITYKA 16), w którym autor opisywał zjawisko produkcji wyrobów łudząco podobnych do towarów producentów znanych marek, jako jeden z przykładów został niesłusznie wskazany kefir Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. W rzeczywistości znak firmowy z rysunkiem krowy widocznym na opakowaniach kefirów OSM Sanok powstał w latach 50. i był własnością wszystkich spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich. Za błąd i naruszenie dobrego imienia OSM Sanok przepraszamy.

Redakcja

Polityka 17.2002 (2347) z dnia 27.04.2002; Listy; s. 105
Reklama