Archiwum Polityki

Ruś czy Białoruś?

Rozmowa ze Stanisławem Szuszkiewiczem, pierwszym przywódcą niepodległej Białorusi

Czy na Białorusi działają dziś niezależne media?

Na Białorusi w ogóle nie ma niezależnych mediów. Ani prasy, ani telewizji. Gazety zmuszone są do funkcjonowania w reżimie autocenzury. Jeśli nie podporządkują się, zostaną zamknięte tak, jak zamknięte zostały „Swaboda” i „Pahonia”.

Czy paradoksalnie nie jest tak, że 7 lat rządów Łukaszenki umocniło białoruską odrębność narodową? Białoruś jest dzisiaj zupełnie innym krajem niż Ukraina czy Rosja.

Polityka 16.2002 (2346) z dnia 20.04.2002; Świat; s. 46
Reklama