Archiwum Polityki

Rezygnujemy z polis

W ubiegłym roku Polacy anulowali 438 tys. polis na życie – rezygnacji było cztery razy więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedały 619 tys. nowych polis indywidualnych. Łącznie ponad 4 mln rodaków jest posiadaczami ubezpieczeń życiowych. Główną przyczyną rezygnacji z nich jest pogarszająca się sytuacja materialna wielu rodzin – ubezpieczyciele mówią jednak, że – w przypadku ubezpieczeń z funduszem inwestycyjnym – do ich kontynuacji zniechęca klientów nowy podatek od przychodów kapitałowych.

Polityka 16.2002 (2346) z dnia 20.04.2002; Gospodarka; s. 64
Reklama