Archiwum Polityki

Złota Jesień na czele

W ciągu ostatnich dwu lat fundusze emerytalne zarobiły na inwestycjach dla swych klientów średnio 15,6 proc. Najlepsze wyniki – blisko 20 proc. – uzyskało PTE PZU Złota Jesień, najgorsze PKO/Handlowy (Bankowy). Jego stopa zwrotu wyniosła zaledwie 5,4 proc., podczas gdy zarobek minimalny nie może być niższy niż 7,8 proc. Po raz kolejny Bankowy będzie musiał wyrównać klientom różnicę z własnych środków. Licząc zyski OFE należy pamiętać, że do naszych oszczędności są one dopisywane po uprzednim odjęciu prowizji.

Polityka 16.2002 (2346) z dnia 20.04.2002; Gospodarka; s. 64
Reklama