Archiwum Polityki

Dział kadr

Małgorzata Ostrowska (44 l.), z woli premiera została sekretarzem stanu w resorcie Skarbu Państwa. Jej poprzednik sprawował m.in. nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową. Nominacją tą mogą się czuć usatysfakcjonowani zwolennicy większego udziału kobiet na wysokich stanowiskach rządowych. Sceptycznie spojrzą na nią ci, którzy od sekretarzy stanu domagają się nie tylko kwalifikacji politycznych. Nowa sekretarz stanu przez sześć lat uczyła języka polskiego, kolejne pięć lat była komendantką hufca ZHP, potem ukończyła studia politologiczne i przez rok kierowała Wojewódzkim Biurem Poselskim.

Polityka 16.2002 (2346) z dnia 20.04.2002; Dział kadr; s. 92
Reklama