Archiwum Polityki

Lekceważony Trybunał

Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego są w praktyce często lekceważone. To groźniejsze niż demonstracyjna nieobecność prezydenta na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie bacząc na specyfikę pełnionego urzędu, także Lech Kaczyński przypuścił ostatnio, w ślad za bratem, atak na sędziów TK. Na podsumowujące pracę Trybunału posiedzenie nie przybyli też premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Absencja o tej skali nie miała precedensu w historii III RP.

Polityka 15.2006 (2550) z dnia 15.04.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 18