Archiwum Polityki

Ekspresowo o KRRiTV

Prawdopodobnie uda się powtórzyć szybkie tempo, w jakim została uchwalona poprzednia, w części zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, ustawa o radiofonii i telewizji. W Sejmie są już projekty PiS i LPR w tej sprawie. Oba przywracają tryb wyłaniania przewodniczącego Rady przez większość jej członków, ale tylko Liga domaga się powiększenia składu Rady o pięciu kolejnych członków. – To nonsens. Już wcześniej zmniejszyliśmy liczebność Rady, bo naprawdę chcemy ją zlikwidować – mówi Paweł Kowal, szef sejmowej komisji kultury (PiS).

Polityka 15.2006 (2550) z dnia 15.04.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 18