Archiwum Polityki

Dlaczego nie odbywają kary

W artykule „Cela do wynajęcia” [Polityka 11]  napisano, że ponad 36 tys. skazanych  pozostaje na wolności, czekając na odbycie kary pozbawienia wolności, a powodem zwłoki jest niebywały ścisk, jaki już teraz panuje w polskich więzieniach. W rzeczywistości mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją – nikt nie czeka na odbycie kary w kolejce do zakładu karnego, bo grupę osób, w stosunku do których kara pozbawienia wolności nie jest wykonywana, chociaż została orzeczona, tworzą skazani, którym z różnych przyczyn (zdrowotnych, rodzinnych) odroczono wykonanie kary, bądź też skazani, którzy uchylają się od kary i nie stawiają w zakładzie  karnym.

Polityka 15.2006 (2550) z dnia 15.04.2006; Listy; s. 95