Archiwum Polityki

„Trochę pokolenie, trochę JP2”

Współautorem badań, na które powoływałam się w Raporcie [POLITYKA 13], oprócz poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i warszawskiego Collegium Civitas jest Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa – ogólnopolska inicjatywa, zrzeszająca studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki.

Joanna Podgórska

Polityka 15.2006 (2550) z dnia 15.04.2006; Listy; s. 95