Archiwum Polityki

Cytaty

Rządy Szwecji i Finlandii podjęły decyzję o przekształceniu dwóch miast – Haparandy po stronie szwedzkiej i Tornio po fińskiej – we wspólny organizm miejski. To modelowe euromiasto, gdzie rzecz jasna wprowadzona będzie wspólna waluta euro, której nie ma jeszcze w Szwecji, ma być poligonem doświadczalnym i utorować drogę innym podobnym inicjatywom. W Haparandzie odbędzie się jesienią referendum, ale wynik jest przesądzony: ponad 80 proc. jest za połączeniem.

Polityka 31.2002 (2361) z dnia 03.08.2002; Cytaty; s. 14