Archiwum Polityki

Tydzień na świecie

Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała wotum nieufności dla rządu Wiktora Juszczenki. Przeciwko premierowi, który zainicjował na Ukrainie liberalne reformy rynkowe, wystąpiła partia komunistyczna i oligarchowie reprezentujący nowe wielkie fortuny. Obradom parlamentu towarzyszyły w Kijowie wielotysięczne manifestacje zwolenników Juszczenki. „Odchodzę, aby wrócić” – zapowiedział zdymisjonowany premier. Artykuł s. 18.

Chorwacja.

Eksperci trybunału ONZ do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii rozpoczęli ekshumacje w Kninie.

Polityka 18.2001 (2296) z dnia 05.05.2001; Tydzień na świecie; s. 14