Archiwum Polityki

Lex fax

Arkadiusz Krężel, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, otrzymał odwołujący go ze stanowiska faks o godz. 20. 53. Pismo informowało, że w dniu 16 maja nadzwyczajne walne zgromadzenie ARP (czyli minister skarbu) podjęło uchwałę w sprawie zmian w zarządzie. Z dopiskiem, że „akt notarialny znajduje się do odbioru w kancelarii notarialnej przy ul. Długiej w Warszawie”. Faks podpisała pełniąca obowiązki dyrektora departamentu nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu.

Polityka 21.2006 (2555) z dnia 27.05.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama