Archiwum Polityki

Program Antyschematy

W numerze 17/18 POLITYKI ukazał się interesujący artykuł pióra Magdy Kuydowicz „Galeria ludzi potrzebnych”. W jego ostatnim fragmencie, zatytułowanym „Nie sprzątamy dla sławy”, pojawiły się, niestety, istotne błędy. (...)

1. Antyschematy nie są stowarzyszeniem. To program edukacyjny realizowany w ramach prac Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

2. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie daje uczestnikom Antyschematów pieniędzy na prowadzenie działalności. Sami finansujemy prowadzone na cmentarzach prace porządkowe, korzystając z pomocy np. Fundacji Wiecznej Pamięci.

3. Ministerstwo Edukacji dofinansowuje Międzynarodowe Spotkania Młodych prowadzone w ramach programu Antyschematy (wymiana młodzieży polskiej i izraelskiej).

4. Mamy zaszczyt cieszyć się przyjaźnią profesora Szewacha Weissa, często spotyka się on z naszą młodzieżą, ale do Izraela wyjeżdżamy na zaproszenie Israel Arts and Science Academy.

5. To nie studenci łódzkiej Szkoły Filmowej „chcą” nakręcić o Antyschematach film. Zrealizował go w trakcie spotkań z nami w 2004 i 2005 r. Zbigniew Iwaszczuk z Krakowa.

Dostępna jest strona internetowa naszego programu edukacyjnego: www.antyschematy.pl.

Anna Krzemień-Ojak

współorganizatorka programu Antyschematy

Polityka 21.2006 (2555) z dnia 27.05.2006; Listy; s. 106
Reklama