Archiwum Polityki

Proszę podatki do kontroli

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ordynacji podatkowej. Przedsiębiorcy obawiają się jednak, że proponowane zmiany przyniosą im więcej szkody niż pożytku. Szczególnie ostro krytykowany jest pomysł dający urzędnikom prawo kontroli „na legitymację”, czyli bez żadnych upoważnień. Sprzeciw budzi też zamiar, by sądowe pisma procesowe, których nie udało się doręczyć w firmach, trafiały oficjalnie do akt. Przedsiębiorców bulwersuje też pomysł, by materialne skutki błędnej interpretacji przepisów przez urzędników skarbowych (np.

Polityka 30.2002 (2360) z dnia 27.07.2002; Gospodarka; s. 52