Archiwum Polityki

„Mój bór”

Podczas lektury artykułu (POLITYKA 27) zrobiłam wiele zaskakujących odkryć ornitologicznych dotyczących ptaków Białowieży i Bagien Biebrzańskich. Podczas studiów spędziłam w Białowieskim Parku Narodowym wiele tygodni i podobnie jak Włodzimierz Cimoszewicz odczuwam szczególny sentyment do tego miejsca. Niestety, nie byłam tam już od kilku lat, ale nie sądzę, żeby przez ten czas znacząco zmieniły się zwyczaje i upodobania siedliskowe ptaków lub też ich zasięgi występowania. Z artykułu dowiedziałam się o istnieniu takich „typowo błotnych” (!

Polityka 30.2002 (2360) z dnia 27.07.2002; Listy; s. 83