Archiwum Polityki

„Nitki bez kłębka”

Nawiązując do opublikowanych artykułów „Łańcuch szczęścia” autorstwa Joanny Solskiej (POLITYKA 29/01) oraz „Nitki bez kłębka” autorstwa Joanny Solskiej i Piotra Pytlakowskiego (POLITYKA 4), Biuro Projektów Metro-projekt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (które istnieje nieprzerwanie od 1951 r.), oświadcza, że nigdy nie korzystało z pożyczek spółki PZU Życie, reprezentowanej przez Grzegorza Wieczerzaka, a ponadto Biuro to nie ma nic wspólnego z osobą Grzegorza Wieczerzaka.

Polityka 30.2002 (2360) z dnia 27.07.2002; Listy; s. 85