Archiwum Polityki

Zamach

Jeszcze we wtorek 16 lipca usłyszałem w naszej telewizji, że „Francja dotąd nie otrząsnęła się z szoku po nieudanej próbie zamachu na Jacquesa Chiraca”. Była to wiadomość o tyle nieścisła, że trudno się jest otrząsnąć z rzeczy nieistniejących. Tymczasem żadnego szoku nijak nie sposób było zauważyć. Wynika to z tej prostej przyczyny, że ma Francja długą i bogatą tradycję królobójstwa i jego usiłowania, a co za tym idzie również wypracowane mechanizmy reakcji na takowe ekscesy.

Polityka 30.2002 (2360) z dnia 27.07.2002; Stomma; s. 91