Archiwum Polityki

Minister na tróję?

JR/Polityka

Ogłaszając, że ministrowie rządu będą oceniani przez gremium specjalistów z sektora prywatnego, premier Francji François Fillon wywołał lawinę. Jeden z dyrektorów francuskiego instytutu badawczego IPSOS Rémy Oudghiri twierdzi, że zmierzamy do „społeczeństwa powszechnych ocen”; obywatele domagają się wystawiania stopni swoim przedstawicielom politycznym i pracodawcom. Zjawisko to – twierdzi socjolog – nasila się w klimacie nieufności w stosunku do instytucji publicznych.

Polityka 42.2008 (2676) z dnia 18.10.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 11
Reklama