Archiwum Polityki

Cytaty

Rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych państw oznacza także wzrost liczby używanych w niej języków z 11 do 21, a liczbę kombinacji tłumaczeń z każdego unijnego języka na każdy inny zwiększy do niewyobrażalnych 420. Badania profesorów Ginsburga i Szlomo Webera mają wspomóc dyskusję, jak rozbroić tę bombę językową. Otóż ustalili oni, że w dzisiejszej Unii 208 mln obywateli jest w stanie porozumieć się po angielsku (wskazuje ten język jako swój pierwszy, drugi lub trzeci), 127 mln posługuje się francuskim, 118 mln niemieckim, 65 – włoskim, 56 – hiszpańskim, a 24 mln holenderskim.

Polityka 28.2002 (2358) z dnia 13.07.2002; Cytaty; s. 14