Archiwum Polityki

Rura Moskwa–Pekin

Prezydent Chin Hu Jintao przez trzy dni podejmowany był z wielką pompą w Rosji. Oba mocarstwa podkreślają oficjalnie, że ich „strategiczna współpraca” poprawia atmosferę stosunków międzynarodowych, bo czyni je „bardziej demokratycznymi”. To wymowna aluzja do polityki Stanów Zjednoczonych, którym obie stolice często zarzucają unilateralizm, czyli jednostronną tylko politykę, nastawioną na utrzymanie pozycji jedynego mocarstwa. I na przykład, zarówno Moskwa jak i Chiny nalegają na pokojowe rozwiązanie sporów z Iranem, a także Koreą Północną, nie wyjaśniając jednak jaką drogą.

Polityka 14.2007 (2599) z dnia 07.04.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 18