Archiwum Polityki

Urodzinowe Salony

Najpierw w Salonie „Polityki” w Lublinie 7 marca, a potem 13 marca w Pile odbyły się – przy torcie i szampanie – okolicznościowe spotkania z czytelnikami z okazji 50-lecia naszego tygodnika. Marcowe obchody zakończyliśmy w zaprzyjaźnionej Łodzi (23 marca) i Elblągu (29 marca).

W łódzkim Muzeum Kinematografii Janina Paradowska, Zdzisław Pietrasik i Mirosław Pęczak dzielili się z publicznością refleksjami nad kulturą i życiem.

Polityka 14.2007 (2599) z dnia 07.04.2007; Do i od Redakcji; s. 117