Archiwum Polityki

Urodzinowe Salony

Najpierw w Salonie „Polityki” w Lublinie 7 marca, a potem 13 marca w Pile odbyły się – przy torcie i szampanie – okolicznościowe spotkania z czytelnikami z okazji 50-lecia naszego tygodnika. Marcowe obchody zakończyliśmy w zaprzyjaźnionej Łodzi (23 marca) i Elblągu (29 marca).

W łódzkim Muzeum Kinematografii Janina Paradowska, Zdzisław Pietrasik i Mirosław Pęczak dzielili się z publicznością refleksjami nad kulturą i życiem.

W Bibliotece Elbląskiej dyskusja skoncentrowała się na stosunku naszego pisma do ideologii IV RP. Redaktor naczelny Jerzy Baczyński po omówieniu kluczowych momentów w historii naszego pisma wyjaśniał, dlaczego „Polityka” jest dziś pismem opozycyjnym, podkreślając przy tym, że nawet za czasów PRL starała się nie stracić uczciwości i godności. Janina Paradowska komentowała aktualia polskiej polityki, a Mirosław Pęczak odniósł się do postępującego procesu tabloidyzacji mediów.

Zainteresowanie lokalnych mediów, a przede wszystkim samej publiczności spotkaniem w Salonie było ogromne i przy tej okazji trzeba podziękować gospodarzowi miejsca, dyrektorowi Biblioteki Elbląskiej Jackowi Nowińskiemu za znakomite przyjęcie reprezentacji naszego tygodnika.

Mimo różnic politycznych – zarówno prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki jak i prezydent Elbląga Henryk Słonina przekazali pełne komplementów dla „Polityki” listy gratulacyjne z okazji pięćdziesięciolecia pisma. Prezydent Kropiwnicki napisał m.in.: „»Polityka« jest jednym z najdłużej ukazujących się na polskim rynku tygodników i zarazem jednym z najbardziej popularnych. Od wielu lat porusza na swoich łamach problemy nie tylko związane z działalnością elit politycznych, ale przede wszystkim zajmuje się kwestiami społecznymi.

Polityka 14.2007 (2599) z dnia 07.04.2007; Do i od Redakcji; s. 117
Reklama